Fragrance

Essential Oils-น้ำมันหอมระเหย

ภาพ ชื่อ
FR1213 ROSE ESSENTIAL OIL (น้ำมันสกัดกุหลาบ) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 420บาท

FR1212 JASMIN ESSENTIAL OIL(น้ำมันสกัดมะลิ) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 320บาท

FR1211 GERANIUM ESSENTIAL OIL (เจอราเนียม) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 280บาท

FR1210 YLANG EXTRA ESSENTIAL OI (น้ำมันกระดังงา) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 240บาท

FR1209 LAVENDER ESSENTIAL OIL(น้ำมันลาเวนเดอร์) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 180บาท

FR1208 NUTMEG ESSENTIAL OIL (ลูกจันทน์เทศ) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 180บาท

FR1207 GRAPE FRUIT ESSENTIAL OIL (เกรปฟรุ๊ต) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 130บาท

FR1206 GINGER ESSENTIAL OIL (ขิง) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 120บาท

FR1205 CORIANDER SEED ESSENTIAL OIL (เมล็ดผักชี (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 120บาท

FR1204 BASIL ESSENTIAL OIL (โหระพา) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 100บาท

FR300 ROSEMARY ESSENTIAL OIL (โรสแมรี่) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 100บาท

FR1203 SPEARMINT ESSENTIAL OIL (สเปียร์มิ้นท์) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 100บาท

FR1202 BERGAMOT ESSENTIAL OIL (น้ำมันสกัดมะกรูด) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 100บาท

FR1201 LEMON ESSENTIAL OIL(เลม่อน) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 80บาท

FR1200 PINE ESSENTIAL OIL (สน) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 70บาท

FR1199 ANISE ESSENTIAL OIL (โป้ยกั๊ก) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 70บาท

FR1198 MENTHOL LIQUID ESSENTIAL OIL (เมนทอล) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 60บาท

FR1048 ORANGE ESSENTIAL OIL (ส้ม) (ฝรั่งเศส)

+1% เพิ่มเงิน 50บาท

FR1197 CEDARWOOD ESSENTIAL OIL (ซีดาร์วูด) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 50บาท

FR284 CITRONELLA ESSENTIAL OIL(ตะไคร้หอม) (สิงคโปร์)

+1% เพิ่มเงิน 50บาท

FR226 CLOVE ESSENTIAL OIL (กานพลู) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 50บาท

FR678 LEMONGRASS ESSENTIAL OIL (ตะไคร้) (อินโดนีเซีย)

+1% เพิ่มเงิน 50บาท

FR1195 PEPPERMINT ESSENTIAL OIL (เปเปอร์มิ้นท์) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 50บาท

FR413 TEA TREE ESSENTIAL OIL (ใบชา) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 50บาท

FR225 EUCALYPTUS ESSENTIAL OIL (ยูคาลิปตัส) (ไทย,จีน,อินเดีย)

+1% เพิ่มเงิน 50บาท

FR0 ไม่ใส่กลิ่น,ไม่มีกลิ่น (ไม่มี)